DIVADELNÁ FORMÁCIA UŽ

Divadelná formácia UŽ vznikla ako občianske združenie v roku 2016
a pôsobí prevažne v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.

Ponúkame:

Bábkové predstavenia pre materské školy, základné školy, pre deti s rodičmi i pre organizované skupiny (napr. narodeninové oslavy a iné), ale aj inscenované čítania hercov, vzdelávacie aktivity – workshopy. Počas sviatkov ponúkame akcie s Mikulášom, čertom a anjelom.

môže znamenať, že členom súboru je učiteľ a jeho žiačka, ale môže to byť aj „príslovka“, ktorá znamená, že už (práve teraz) hráme divadlo.

Mgr.art. Mirka Michalková

Narodená v Ružomberku; absolventka VŠMU Bratislava, odbor bábkoherectvo; bola členkou hereckého súboru míma Prof. Milana Sládka, so súborom hrala na rôznych európskych scénach (Česká republika, Nemecko, Francúzsko); účinkovala v seriáloch TV Markíza a TV JOJ či RTVS a v celovečernej rozprávke Láska na vlásku.

Doc. Mgr.art. Andrej Pachinger

Narodený v Bratislave; absolvent DAMU Praha, katedra loutkářství; dlhoročný pedagóg VŠMU Bratislava, katedra bábkarskej tvorby a pedagóg hereckej tvorby na Konzervatóriu v Bratislave; Honorárny profesor Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch v Berlíne; dlhoročný člen hereckého súboru a režisér ŠBD v Bratislave.

Mgr. Pavol Michalka

Narodený v Bratislave; absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; prvú divadelnú hru napísal už na Gymnáziu; hral v rôznych divadelných súboroch; v Slovenskom rozhlase načítal aj večerníčkový seriál Príbehy malého Mikuláša (cena detského poslucháča, Zázračný oriešok, 2012 Piešťany); venuje sa dabingu; správy moderoval vo viacerých súkromných rádiách a momentálne moderuje reláciu Krimi v TV JOJ.