Mikulášsky sprievod

Robíme klasický Mikulášsky sprievod pre deti aj s rozdávaním balíčkov. Sprievod tvoria traja herci v kostýmoch Svätého Mikuláša, anjela a čerta.