Susedský advent

Počas adventného obdobia 2020 ste bábkové divadlo UŽ mohli vidieť v pásme programov šiestich mestských častí. Mali sme tú česť spolupracovať na výnimočnom projekte Susedský advent, ktorý vznikol na podnet mestskej časti Dúbravka a v spolupráci s Bratislava Tourist Board (BTB), Devínskou Novou Vsou, Devínom, Karlovou Vsou, Lamačom a Záhorskou Bystricou. Hrali sme v Dome kultúry v Dúbravke. 🙂